Vážení obchodní přátelé,
přestěhovali jsme část našich kanceláří do jiných prostor. Částečný přesun proběhl do jiné budovy - stále však sídlíme ve stejném areálu. Nové kanceláře jsou nyní umístěné v 1.patře v budově zvané Červená kasárna – nad prostory naší dílny.
Najdete zde vedení firmy, dále pak projekci, obchodní oddělení, pracovníky IT a účetní oddělení.
Adresa firmy, telefonní čísla zůstávají v platnosti.
Změnila se e-mailova adresa na: x.yyyyyy@argo-hytos.com
kde x- je první písmeno jména a yyyyyy - příjmení