Skupina B – zákaznické agregáty všeobecného zaměření:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty