Skupina C10 – vodní díla (elektrárny, jezy, klapky, zdvižné mosty a atd.):

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty