Skupina C2 – gumárenský průmysl:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Skupina C2 – hlavní stroje

Buzuluk:

Konštrukta:

Zákaznické agregáty