Skupina C3 – Energetika ostatní + ovládání armatur:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty