Skupina C4 – Pece:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty