Skupina C5 – Lisy:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty