Skupina C6 – Linky:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty