Skupina C7 – JUS a obráběcí stroje, trakční vozidla:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty