Skupina C8 – Mazací a chladicí agregáty:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty