Skupina C9 – Dřevařský a papírenský průmysl:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty