Skupina D – hydraulické systémy velkého rozsahu:

Typické znaky:

Hlavní silné stránky - výhody:

Zákaznické agregáty